Heeft u vragen of interesse in onze diensten?

Vastgoedbeheer

Uw (bedrijfs)pand moet beheerd worden. U wilt geen waardevermindering, geen achterstallig onderhoud, maar ook een goed contact met uw medewerker of huurders. Bij ons is het technisch beheer, het facilitair management en het administratieve beheer in veilige handen.

Technisch beheer

Ons technisch beheer wordt meestal ingericht op basis van conditie meting (NEN 2767). Dit geldt voor alle bouwkundige en gebouwgebonden installaties, maar ook voor bijbehorende terreinen en terreinvoorzieningen. Het totale onderhoudtraject wordt gepland en gemanaged. Binnen afgesproken kaders stellen wij hiervoor meerjarenbegrotingen op en bewaken wij het financiële budget.

Facilitair management

Tevreden huurders zijn trouwe huurders. Eenmaal gevestigd in uw pand is een optimale bediening vereist.
FBN regelt al het facilitaire management dat nodig is. Wij bieden o.a.:

  • Begeleiding van nieuwe huurders;
  • Een centraal facilitair meldpunt (website) voor storingen, vragen, reserveringen etc.;
  • Het zelf verhelpen kleine verstoringen en leveranciers aansturen bij grote(re) storingen
  • Begeleiding bij inkoop en levering van diverse diensten en producten
  • De organisatie van het huurdersoverleg;
  • De organisatie van ontruimingsoefeningen;
  • Desgewenst een complete inrichting voor de werkplek.

Administratief beheer

U wilt adequate managementinformatie over uw pand. FBN kan dat van u overnemen. Bijvoorbeeld door het inrichten van een goedlopende crediteuren administratie, het opstellen van huurovereenkomsten, het controleren van afspraken of het afhandelen van klachten.

Neem contact met ons op voor een afspraak

Ontvang de laatste nieuwsbrief en gratis adviezen!

U ontvangt onze nieuwsbrief maximaal 12 keer per jaar